AKTION Česká republika – Rakousko

je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

– individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách (viz dále).
– institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru viz Pokyny pro sestavení návrhů projektů, jejich financování a ukončení .

Administraci programu AKTION vykonává Jednatelství AKTION se sídlem v Praze. Kontaktním místem v Rakousku je Zentrum für Intenationale Kooperation & Mobilität des OeAD-GmbH/  / Centrum pro mezinárodní spolupráci a mobilitu se sídlem ve Vídni.

Kontakty:

Ing. Helena Hanžlová
vedoucí programu Aktion (agenda projektů spolupráce)  
hanzlova (zavináč) dzs (tečka) cz
+420 221 850 506, mobil: +420 602 169 216  

PhDr. Martina Bečánová Hamplová

odborná referentka (agenda stipendií)

martina (tečka) hamplova (zavináč) dzs (tečka) cz
+420 221 850 513, +420 770 138 792

Kontaktní pracovník pro program AKTION v Rakousku:

Magdalena Krautzer, MA
ICM – Zentrum für Internationale Kooperation & Mobilität der OeAD-GmbH (Rakouská akademická výměnná služba)
Ebendorferstraße 7, A – 1010 Wien
magdalena(tečka) krautzer(zavináč) oead (tečka) at
+431-53408-454

http://www.oead.at

CEEPUS

(Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. 

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.
Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Jan Trnka
Centre for International Cooperation in Education
Na Porici 4/1035, CZ-110 00, Praha 1
Phone 1: +420/221 850 509
Phone 2: +420/221 850 502
E-mail: ceepus@dzs.cz
WEB: www.dzs.cz  

https://www.ceepus.info

Fulbrightův program

Fulbrightův program je jedním z nástrojů rozvoje česko-amerických kulturních a vzdělávacích výměn a vzájemného porozumění je i spolupráce českých vzdělávacích institucí a výzkumných pracovišť s jednotlivci a institucemi v USA. K podpoře této spolupráce využíváme jak své stipendijní programy, tak i další aktivity.

Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů 

Fulbright core program Fulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii pro vědce a přednášející 

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Program nabízí čtyři aktivity: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit, projekty v odborném vzdělávání a projekty podporující inkluzivní vzdělávání.

E-mail: eeagrants@dzs.cz

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/

Mezivládní dohody – kvóty

Ministerstvo školství každoročně přiděluje stipendijní místa, takzvané kvóty, pro akademické pracovníky MENDELU v rámci mezivládních dohod. Díky těmto bilaterálním dohodám, které má Česká republika uzavřené s partnerskými zeměmi, mohou v současnosti vyučující vyjet na zahraniční pobyt na zahraniční univerzity. Přehled kvót a výběrových řízeních na zahraniční mobility najdete na stránkách AIA DZS.

DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je sdružení německých vysokých škol a jejím cílem je podporovat akademickou spolupráci Německa a zahraničí. Vysokoškolští učitelé a vědci mohou díky DAAD získat stipendia na výzkumné pobyty. Více informací najdete na stránkách DAAD.

Barrande Fellowship Program

Stipendium „Barrande Fellowship Program“ umožňuje studentům zapsaným na českých vysokých školách získat stipendium: na doktorandské studium pod dvojím vedením  (tzv. cotutelle) nebo na stáž ve francouzské laboratoři.

V praxi student české univerzity obdrží 1 000 EUR měsíčně během svého pobytu ve Francii a student francouzské univerzity 25.000 Kč měsíčně během pobytu v České republice.

Bližší informace o stipendiu „Barrande Fellowship Program“ jsou k dispozici na stránkách DZS.

Bližší informace k přihláškám

Brožura pro žadatele o cotutelle

Brožura pro žadatele na stáž 

Prezentace ze semináře dne 23. 1. 2020