Rozvoj internacionalizace je jednou z hlavních dlouhodobých priorit MENDELU. V rámci plnění strategických cílů Internacionalizace MENDELU jsou podporovány zahraniční cesty akademických pracovníků se studenty. Účelem podpory je zvyšování kvality vzdělávacího procesu bakalářských a magisterských studentů (získání praktických dovedností, které by nebylo možné nabýt v ČR), navázání studentů MENDELU na zahraniční vědeckou komunitu a také reprezentace univerzity v zahraničí. 

Podmínky

  • Podporovány jsou cesty alespoň 5 bakalářských nebo magisterských studentů v doprovodu akademika na 30 a více dnů (doprovázející akademik může být vystřídán). Počet výjezdů v daném kalendářním roce se odvíjí od aktuálního rozpočtu. 
  • Výjezd není určen pro doktorandy. Pokud se chtějí k výjezdu přidat, musí vypracovat individuální projekt a postupovat jako u individuální dlouhodobé stáže doktorandů.
  • Žádosti se mohou podávat v průběhu roku a jsou vždy vázány na výjezd plánovaný akademikem na fakultě. 
  • Studenti dostávají z OMVI na základě finanční smlouvy stipendijní podporu ve výši 20 tis.Kč/měsíc na úhradu pobytových nákladů, pojištění (dle návrhu na vyslání), očkování, víza apod. Navíc na základě Dohody student jsou hrazeny zpáteční letenky do země výkonu stáže.
  • Doprovázejícímu akademikovi jsou hrazeny ze zdrojů OMVI pobytové i cestovní náklady. 

Kontakt

Mrs. KATEŘINA BRZOKOUPILOVÁ
budova X
Office hours: Mo, Wed, Thr 9-13 by appointment only

Deadlines

see Deadlines

Documents