Letní školy

Mezinárodní mobilita studentů bakalářských a magisterských studijních programů na letní školy a workshopy vztahující se k jejich oboru studia v rámci Evropy.

Více informací

PhD konference

Mezinárodní mobilita doktorandů na konference a vědecká sympozia.

Více informací