Na této stránce najdete možnosti stipendií mimo Mendelu.

Česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání, která administruje za Českou republiku dva velké evropské vzdělávací programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a další menší programy jako AIA, AKTION, Barrande Fellowship program, CEEPUS nebo Fondy EHP. Je aktivní také v celé řadě mezinárodních sítí (eTwinning, Euroguidance, Eurydice, Eurodesk, EPALE) a vede iniciativu Study in the Czech Republic, která propaguje studium v ČR u zahraničních studentů.

Cílem programu je rozvoj vzdělávání a  výzkumu na  vysokých školách, podpora spolupráce a porozumění mezi Českou republikou a  Rakouskem  prostřednictvím projektů spolupráce, stipendijních pobytů pro studenty vysokých škol, výzkumných pobytů pro  akademické pracovníky a účasti na letních školách.

DAAD je sdružení německých vysokých škol se sídlem v Bonnu a v Berlíně. V 15 zemích světa je zastoupeno pobočkami. Na více než 50 místech na všech kontinentech DAAD reprezentují Informační centra a Information Points. V České republice DAAD působí od roku 1963.

Akademická informační agentura (AIA) informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních bilaterálních smluv.

Ministerstvo školství každoročně přiděluje stipendijní místa, takzvané kvóty, pro studenty v rámci mezivládních dohod. Díky těmto bilaterálním dohodám, které má Česká republika uzavřené s partnerskými zeměmi, mohou v současnosti studenti vyjet na zahraniční pobyt na zahraniční univerzity. Přehled kvót a výběrových řízeních na zahraniční mobility najdete na stránkách AIA DZS.

Stipendia pro motivované studenty, kteří míří za univerzitním vzděláním na zahraniční univerzity po celém světě. O stipendium se mohou hlásit také studenti, kteří mají zájem o ucelené magisterské studium v zahraničí, a potřebují pomoc s financováním.

Stipendium je určeno studentům z jakékoli země, kteří plánují studovat magisterský titul v Evropě. Studenti musí studijní program absolvovat buď v Evropě nebo online formou distančního studia od evropského institutu.

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.