Erasmus+

Praktická stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové (země EU) nebo partnerské zemi (Evropské země mimo EU) v délce 2 – 12 měsíců.

Více informací

Erasmus+ kreditová mobilita

Speciální projekt pro praktickou stáž na zahraniční vysokoškolské instituci v zemích mimo EU v délce 2 – 12 měsíců.

Více informací

Bilaterální dohody

Praktická stáž mimo EU – téměř ve všech koutech světa pro studenty bakalářských a magisterských programů v délce 1 – 12 měsíců.

Více informací

Výjezd s akademikem

Zahraniční cesty akademických pracovníků se studenty bakalářských a magisterských programů v délce od 1 měsíce.

Více informací