Provozně ekonomická fakulta

Ing. Kateřina Mlejnková
stáže Erasmus+, mobilita zaměstnanců, bilaterální dohody, Intenational Week
Q1.92 (PEF)
Mgr. Irena Doubková
Erasmus + studijní pobyty, CEEPUS
Q1.92 (PEF)

Agronomická fakulta

Hana Kališová
studijní referentka pro mezinárodní vztahy
Děkaná AF, budova C – přízemí

Lesnická a dřevařská fakulta

Mgr. Ing. David Sís
studijní referent pro mezinárodní vztahy
LDF, budova B – 1.patro

Institut celoživotního vzdělávání

Mgr. Martin Pírko
referent pro mezinárodní vztahy
E4.20 (ICV)

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bc. Vendula Tvrdoňová
referentka pro mezinárodní vztahy
Z1.21 (FRRMS)

Zahradnická fakulta

Mrs. Yveta Vágnerová
referent pro mezinárodní vztahy
ZF, děkanát – budova C