CEEPUS je výměnný univerzitní program podporující spolupráci mezi univerzitami zejména ve středoevropském regionu a to v rámci jednotlivých sítí univerzit. Spolupráce v rámci tohoto programu přispívá k evropské integraci. Mezinárodní dohoda CEEPUS II program aktualizovala a prodloužila do roku 2009. K dalšímu prodloužení došlo na základě dohody CEEPUS III, která vstoupila v platnost 1.5.2011.

Když se rozhodneš vyjet na studijní pobyt přes CEEPUS, obdržíš grant od hostitelské univerzity dle výše stanovené Národni agenturou země hostitelské univerzity. Bližší informace k výši grantu najdeš tady: www.ceepus.info (pro otevření informací týkajících se cílové země klikni na vlaječku nebo název dané země).

MENDELU ti proplatí cestu do místa a z místa mobility, dle pravidel stanovených českou Národní kanceláří. Až se vrátíš z pobytu, dones nám na OMVI originály jízdních dokladů a potvrzení o absolvování pobytu v rámci CEEPUS programu (Letter of Confirmation). 

Přes CEEPUS můžeš vyjet do těchto zemí

Albanie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Kosovo.

Podmínky účasti

  • Programu se můžeš zúčastnit pokud jsi studentem řádného prezenčního studia a máš ukončený alespoň 2. semestr anebo jsi postgraduální student. 
  • Do programu se můžeš zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover), přednost však mají mobility v rámci sítí.
  • Musíš mít státní občanství členské země CEEPUS či Equal Status (nelze ani žádat o stipendium do země, kde máš státní občanství).
  • Stipendium ti nemůže být poskytnuto na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale můžeš ho získat za účelem praktického výcviku.

Délka pobytu

  • Long term students – 3 až 4 měsíce (dle požadavků zahraniční univerzity)
  • Short term students – 1 až 2 měsíce 

Termíny k podání přihlášky

do 15. června přihlášky na zimní semestr

do 31. října přihlášky na letní semestr, do 30. listopadu přihlášky jako FREEMOVER


Formulář přihlášky: na tento program se přihlašuje elektronicky po zaregistrování na www.ceepus.info 
více informací najdeš také na www.dzs.cz a www.ceepus.info

Kontakty

Administrativní část programu CEEPUS na Mendelově univerzitě v Brně zajišťuje rektorátní pracoviště Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI). 

CEEPUS
Ing. Bohdana Čechová
A01 N2059 (A2.59)
Úřední hodiny: po domluvě