Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol s mimoevropskými, tzv. partnerskými zeměmi. Tato aktivita podporuje zejména mobilitu směrem do Evropy, v menší míře jsou podporovány výjezdy studentů a zaměstnanců do mimoevropských zemí.

Chceš vyjet mimo EU?

 • Podívej se na přehled aktuálních zemí a univerzit, se kterými spolupracujeme
 • Vybral sis? Nabízí partnerská univerzita studijní program/odbornou stáž v tvém oboru? Zkontaktuj příslušného koordinátora projektu, ten ti dá bližší informace
 • Přihlas se do výběrové řízení, to probíhá obvykle společně s výběrovým řízením na klasický Erasmus+, tzn. září a leden, případně je na univerzitní nebo fakultní úrovni vypsáno mimořádné výběrové řízení
 • Zjisti si na zahraničním oddělení fakulty důsledky studia v zahraničí pro své studium na MENDELU (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia atd.)
 • A teď už jen čekej na vyhlášení výsledků výběrového řízení. 

Podmínky

 • Musíš být zapsán do akreditovaného studijního programu na MENDELU (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).
 • Řádně jsi ukončil/a minimálně první ročník studia na VŠ (forma prezenční, kombinovaná i distanční).
 • Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce (trimestr)/u praktické stáže je minimum 2 měsíce, maximálně pro oba typy pobytů je 12 měsíců – vždy v rámci jednoho akademického roku.
 • Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nesmí přesáhnout 12 měsíců (započítávají se i pobyty absolvované během LLP/Erasmus).
 • Před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu nesmíš své studium na MENDELU ukončit nebo přerušit.
 • Výběrová kritéria – studijní výsledky, jazykový test, souhlas koordinátora.
 • U tohoto projektu neplatí OLS – Online jazyková podpora.
 • Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat nejméně 18 ECTS kreditů za každý semestr studia. Tato podmínka platí pro bakalářský a magisterský stupeň studia.
 • V případě, že nesplníš podmínku absolvování 18 ECTS definovanou článkem č. 6 tzv. Účastnické smlouvy pro studijní pobyty Erasmus+, budeš požádán o vrácení části přiděleného finančního příspěvku, a to ve výši 1/30 pobytových nákladů za každý nesplněný kredit. To neplatí v případě, že ti ve splnění minimálních požadavků zabránila nepředvídatelná situace nebo událost, kterou jsi nemohl ovlivnit a o které jsi neprodleně informoval koordinátora programu na MENDELU.
 • Pokud jsi studentem doktorského studia, tak tvůj studijní pobyt/stáž musí schválit vedoucí tvé dizertační práce.
 • Doporučený počet kreditů u doktorského studia není stanoven.

Kontakt

credit.mobility@mendelu.cz