Základní informace

 • Středoevropský výměnný univerzitní program
 • zaměřuje se na regionální spolupráci univerzit v rámci jednotlivých sítí
 • je možné vycestovat na krátkodobý i dlouhodobý studijní pobyt nebo letní školu
 • CEEPUS umožňuje studentskou mobilitu v těchto zemích:
  • Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Kosovo

Podmínky účasti

 • občanství členské země CEEPUS, příp. povolení k přechodnému pobytu v ČR a potvrzení o studiu v rámci akreditovaného studijního programu v AJ
 • nelze žádat o stipendium do země vašeho státního občanství
 • program je určen pro studenty prezenčního bakalářského studia (od 3. semestru), magisterského a doktorského studia
 • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou bakalářských, diplomových a doktorských prací, mohou být udělena i za účelem praktického výcviku

Finanční podmínky

 • student obdrží grant od hostitelské univerzity dle výše stanovené Národní agenturou země hostitelské univerzity
 • bližší informace k výši grantu zde:
 • studenti si přes OMVI může požádat o proplacení cestovních nákladů
 • pro proplacení cestovních nákladů je třeba přiložit:
  • originály jízdenek nebo letenek a doklady o zaplacení
  • potvrzení o absolvování pobytu v rámci CEEPUS programu (tzv. Letter of Confirmation)
 • Zkontrolujte, zda splňujete podmínky pro udělení stipendia.
 • Obraťte se na kontaktní osobu MENDELU dané sítě CEEPUS s dotazem, zda podpoří Vaši přihlášku. Nezapomeňte uvést kam a na jak dlouho chcete vyjet, co by mělo být obsahovou náplní Vaší mobility a proč máte zájem vyjet zrovna na Vámi zvolenou  přijímající instituci. 
 • V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, můžete se přihlásit jako tzv. freemover CEEPUS (ovšem zpravidla pouze na letní semestr). V případě úspěšného schválení přihlášky budete mít stejné podmínky jako žadatelé v rámci sítě.
 • Zaregistrujte se na stránce programu – úředním jazykem programu je angličtina, zde najdete stručný návod pro registraci.
 • Vyplňte žádost a včas ji podejte.
 • Po udělení stipendia obdržíte vyrozumění o schválení (Letter of Award) společně s dalšími informacemi a pokyny, kterými je třeba se řídit.
 • Před ukončením studijního pobytu na zahraniční vysoké škole se opět přihlásíte do systému a v žádosti vyplníte zprávu z pobytu (Mobility Report) a potvrzení o pobytu (Letter of Confirmation), které vytisknete, necháte je potvrdit hostitelskou vysokou školou a po naskenování je vložíte do systému. Originály dokumentů si ponecháte jako doklad o uskutečnění cesty pro svou domácí univerzitu.
 • Zkontrolujte, zda splňujete podmínky pro udělení stipendia.

Poraďte se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své vysoké škole.

Bližší informace najdete na www.ceepus.info pod záložkou Apply a také v Pravidlech pro stipendisty.

Kontaktní osoby MENDELU

Ostatní studenti se mohou zúčastnit programu CEEPUS v režimu Freemover.

Kontakt:

BOHDANA ČECHOVÁ
budova A, přízemí, kancelář ESN (N1008)
úřední hodiny: po 13:00 – 16:00 a út – čt 12:00 – 14:00

Schůzku si prosím sjednejte předem zde: https://outlook.office365.com/owa/calendar/MENDELUExchangeStudents@mendelu.onmicrosoft.com/bookings/

Termíny přihlášek

15. červen přihlášky na ZS
31. říjen přihlášky na LS
30. listopad přihlášky jako Freemover

Důležité odkazy