Podmínky účasti

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+ se může student či čerstvý absolvent zúčastnit za následujících podmínek

 • Student je v době výjezdu na zahraniční praktickou stáž zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na MENDELU – prezenční, kombinované či distanční formy studia. Praktickou stáž lze absolvovat i po ukončení studia formou tzv. absolventské stáže.  
 • Student je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu.
 • Student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení. Zájemci o absolventskou stáž musejí úspěšně projít výběrovým řízením ještě před ukončením studia, tzn. před vykonáním státní závěrečné zkoušky. 
 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě, přes kterou pobyt realizuje. Tato podmínka se nevztahuje na absolventské stáže.
 • Délka praktické stáže je min. 2 měsíce a max. 360 dnů.
 • Student musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi, kde sídlí přijímající organizace).
 • Student nemůže realizovat praktickou stáž v zemi aktuálního pobytu (tzv. Country of Residence)
 • Podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž však musí být předem domluvena a potvrzena, což dokládá trojstranně podepsaný Traineeship Agreement (TA).
 • Praktická stáž musí být součástí studijního programu, v rámci kterého student vyjíždí a musí být schválena danou fakultou a následně studentovi uznána a zapsána v Diploma Supplement.
 • Podmínkou úspěšného ukončení zahraniční praktické stáže je úspěšné absolvování a splnění plánu aktivit schválených v TA.
 • Program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus.

Praktickou stáž je možno realizovat i jako absolventskou, a to do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže)

 • Absolventem se student stává v den složení státní zkoušky, od tohoto dne plyne lhůta jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však třeba stále respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, stáž nemůže přesahovat do dalšího akademického roku)
 • Absolventské stáže mohou trvat 2-12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijního i pracovního) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá. Stipendium je poskytováno pouze na období 2 měsíců, dále je absolvent veden jako zero grant.
 • Zájemce o absolventskou stáž musí úspěšně projít výběrovým řízením v posledním roce svého studia a musí mít v UIS-u zaevidovanou absolventskou stáž a schválený Návrh na vyslání ještě před ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky.

Pozor!!! Smyslem absolventských stáží je umožnit získání praktických zkušeností především těm absolventům, kteří nenašli uplatnění na trhu práce a dále nepokračují ve studiu. Absolventi tedy nesmějí být v průběhu stáže zaměstnáni v ČR, jinak jim bude stáž zrušena.    

Statut čerstvého absolventa

Kvalifikační podmínky programu Erasmus+

Opakované výjezdy na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+

 • každý student může v každém stupni studia vyjet na studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v celkové délce maximálně 12 měsíců,
 • předchozí mobility (studijní pobyty a pracovní stáže) se v daném stupni studia sčítají, a to včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007-2013 a programu Erasmus Mundus.

Tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006.

Přestože jsou opakované studijní pobyty studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, které jsou na tuto aktivitu vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení.

Kontakt

TEREZA FORMÁČKOVÁ
A2.81
úřední hodiny: po – čt 9:00 – 12:00

Termíny

Přípravný jazykový kurz15. – 19. května 2023
přihlášky do výběrového řízení2. – 23. května 2023
písemné a ústní jazykové testy5. – 16. června 2023
výsledky výběrového řízení30. července 2023

Dokumenty