Digitalne vještine

Digitalne vještine definiraju se kao sposobnost pronalaženja, procjene, korištenja, dijeljenja i stvaranja sadržaja pomoću digitalnih medija na autonoman i strateški način. Danas je razvoj digitalnih vještina postao ključan među znanstvenicima, stručnjacima i kreatorima politika diljem svijeta jer digitalne vještine potrebne na radnom mjestu neprestano napreduju, a tvrtke očekuju da ih ima značajan broj njihovih zaposlenika. Uz to, te su vještine neophodne kako bi se osigurala sposobnost građana da u potpunosti sudjeluju u današnjem društvu koje se sve više digitalizira.

Učinkovito korištenje digitalnih okruženja

Operativne vještine

Operativne vještine podrazumijevaju sposobnost korištenja različitih digitalnih medija, uređaja i aplikacija za obavljanje praktičnih zadataka i prepoznavanje specifičnih mrežnih okruženja. Također se morate moći kretati kroz njih dok održavate orijentaciju. Primjeri ovih vještina su rad s internetskim preglednikom i internetskim tražilicama i ispunjavanje mrežnih obrazaca i dokumenata.

Cloud computing

Data science

Build an e-Learning website with LearnWorlds-I

Build an e-Learning website with LearnWorlds-II

Microsoft Excel – Improve your skills quickly

How to Make an Online Community Platform

GCP – Google Cloud Platform Concepts

How to properly present PowerPoint slides in Zoom

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

Google slides

Basic Computer Skills – Skills To Help You Succeed

Basic Computer Skills – Skills To Help You Succeed (excell)

Open Virtual Mobility moocs

Educate -it – University of Utrecht

Quizizz

Kahoot

Tutorial Name: Hello Codi!

Tutorial Name: Android, Where’s My Car?

Tutorial Name: Mole Mash

Tutorial Name: Colored Dots

Tutorial Name: LEGO EV3 Tilt-to-Drive Tutorial

Development and validation of the Internet Skills Scale (ISS)

The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review

Improving digital skills for the use of online public information and services

Primary School Children’s Internet Skills:
A Report on Performance Tests of Operational, Formal,
Information, and Strategic Internet Skills

Formalne vještine

Formalne vještine definirane su kao sposobnost rukovanja posebnim strukturama digitalnih medija. Te se strukture često nazivaju hipermedijima, a podrazumijevaju nelinearni skup informacija koji uključuje grafiku, audio, video, čisti tekst i hiperveze. Za razliku od konvencionalnih medija, u digitalnim okruženjima, a posebno na internetu, korisnici se mogu kretati ne samo naprijed, već i natrag i na nepoznate lokacije. Primjeri ovih vještina su korištenje hiperveza, održavanje osjećaja lokacije prilikom pristupa internetskim stranicama, pretraživanje interneta i otvaranje rezultata pretraživanja.

Working with compters to create opportunity

Digital Twin : A Comprehensive Overview

Interactive Online Teaching with Demo

How to properly present PowerPoint slides in Zoom

Google slides

Basic Computer Skills – Skills To Help You Succeed

Open Education: Information / Digital Literacy & Research Skills – Virginia Tec

Open Virtual Mobility moocs

Educate -it – University of Utrecht

Quizizz

Kahoot

Tutorial Name: Android, Where’s My Car?

Tutorial Name: Mole Mash

Tutorial Name: Colored Dots

Tutorial Name: LEGO EV3 Tilt-to-Drive Tutorial

Informacijske vještine

Informacijske vještine podrazumijevaju sposobnost odabira određenog sustava pretraživanja ili digitalnog mjesta koje sadrži informacije, uobličavanja upita za pretraživanje usmjerenih na informacijski problem, odabira najrelevantnijih rezultata i, na kraju, procjene izvora informacija. Primjeri ovih vještina su odabir odgovarajuće tražilice u pregledniku, korištenje odgovarajućih ključnih riječi za traženje informacija, identificiranje najrelevantnijih izvora i procjena vjerodostojnosti pronađenog.

Data science

Computing with confidence, getting job skills, and staying safe online

Digital Twin : A Comprehensive Overview

Smart eLearning Content Development Course for All

Learning Microlearning

How to Make an Online Community Platform

GCP – Google Cloud Platform Concepts

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

MIT Open Courseware

Open Education: Information / Digital Literacy & Research Skills – Virginia Tec

Open Virtual Mobility moocs

Educate-it/ University of Utrecht

Svrha korištenja digitalnih okruženja

Digitalne komunikacijske vještine

Digitalne komunikacijske vještine podrazumijevaju sposobnost korištenja digitalnih medija i informacijske i komunikacijske tehnologije za uspostavljanje komunikacije i suradnje s drugima unutar digitalnih okruženja, osiguravajući da se značenje učinkovito izrazi. Primjer ovih vještina je učinkovito prenošenje ideja različitoj publici korištenjem različitih medija i online formata.

Computing with confidence, getting job skills, and staying safe online

How to Create an Online Course: The Official Udemy Course

How To Create and Record Online Courses

How to Make an Online Community Platform

Smart eLearning Content Development Course for All

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

Basic Computer Skills – Skills To Help You Succeed

Developing Online/Hybrid Learning Models for Higher Education Programs

Digital Literacy: A Prerequisite for Effective Learning in a Blended Learning Environment?

Open Virtual Mobility moocs

Ablconnect – Harvard University

Digi Guide

Social Content Curation for Learning Communities

Social Learning Strategy Framework

Vještine stvaranja digitalnog sadržaja

Vještine stvaranja digitalnog sadržaja su vještine korištenja digitalnih medija za generiranje novog ili prethodno nepoznatog sadržaja ili uređivanje, integraciju i modificiranje poznatih ideja na nov način i pretvaranje takvih ideja u proizvod, uslugu ili proces koji je prepoznat kao nov unutar određene domene. Primjer ovih vještina je korištenje alata i medija informacijske i komunikacijske tehnologije za stvaranje ideja, predstavljanje teme ili istraživanje mišljenja.

Working with compters to create opportunity

Build an e-Learning website with LearnWorlds-I

Build an e-Learning website with LearnWorlds-II

How To Create and Record Online Courses

Digital Twin : A Comprehensive Overview

Online Teaching Course: Basics of Teaching Online

How to Make an Online Community Platform

Smart eLearning Content Development Course for All

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

How to properly present PowerPoint slides in Zoom

Google slides

Open Virtual Mobility moocs

Ablconnect – Harvard University

Educate -it – University of Utrecht

Quizizz

Kahoot

Tutorial Name: Hello Codi!

Tutorial Name: Android, Where’s My Car?

Tutorial Name: Mole Mash

Tutorial Name: Colored Dots

Tutorial Name: LEGO EV3 Tilt-to-Drive Tutorial

Strateške vještine

Strateške vještine definirane su kao sposobnost korištenja digitalnih medija i mrežnih izvora za postizanje određenog osobnog ili profesionalnog cilja. Iako strateške vještine ne ovise samo o operativnim i formalnim vještinama, zajedno s informacijskim vještinama one služe kao sredstvo za postizanje određenog cilja vlastitom inicijativom. Da bi netko stekao strateške vještine, mora imati visok stupanj informacijskih vještina te biti kritičan i analitičan. Primjeri ovih vještina su korištenje prednosti interneta orijentiranjem prema određenom cilju, procjena vlastitih mogućnosti (npr. hipermediji), poduzimanje odgovarajućih radnji za postizanje tog cilja i stjecanje koristi koje iz njega proizlaze.

Computing with confidence, getting job skills, and staying safe online

Teaching Online: Mindset & Strategies for Instructor Success

Online Course Crash Course: Win at Teaching Online Courses

Learn How To Create An Online Course In 10 Days. Unofficial

Online Teaching Course: Basics of Teaching Online

How to Make an Online Community Platform

Smart eLearning Content Development Course for All

Learning Microlearning

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

How to properly present PowerPoint slides in Zoom

Functions of digital learning within the international mobility programme – perspectives of university students and staff from Europe

Developing Online/Hybrid Learning Models for Higher Education Programs

Digital Literacy: A Prerequisite for Effective Learning in a Blended Learning Environment?

MIT Open Courseware

Open Virtual Mobility moocs

Ablconnect – Harvard University

Educate -it – University of Utrecht

Erasmus+ project culture & languages for all

6 Questions to Consider When Developing an Annual Learning Strategy

Immigrant Women: Paths to Employability

Inquiry Cycle

Social Content Curation for Learning Communities

Social Content Curation for Learning Communities

The Flexible Classroom, HEQCO keynote by Susan McCahan, UofT

Ubercommunity model

Teaching Large Classes: Discussion

Digi Guide