Strategija učenja način je na koji osoba organizira i koristi određeni skup vještina kako bi naučila određeni sadržaj ili učinkovitije ispunila druge zadatke na sveučilištu i u neakademskim okruženjima. Razvoj strategije učenja obično je usmjeren na strategije koje olakšavaju aktivni proces učenja kako bi se stekla nova znanja i vještine te ih se zatim primijenilo u rješavanju problema i postizanju uspjeha. Ove strategije podrazumijevaju vještine učenja kao što su razvijanje plana za učenje za ispit, praćenje razumijevanja sadržaja, postavljanje ciljeva, samopodučavanje i samopraćenje −̶ vještine koje mogu biti ključ uspješnog cjeloživotnog učenja.

Kontinuirano učenje

Kontinuirano učenje proces je neprestanog stjecanja novih vještina i znanja. Odvija se u različitim oblicima, od formalnog obrazovanja i tečajeva do neformalnog učenja u društvu. Podrazumijeva samoinicijativu i prihvaćanje izazova. Kontinuirano učenje također se može odvijati unutar organizacije ili može biti osobno, kao što je cjeloživotno učenje. Radi se o razvoju vještina i znanja te o stjecanju sposobnosti koje studente i osoblje čine uspješnijima i stručnijima. Kontinuirano učenje proces je stalnog učenja tijekom cijele karijere.

Podučavanje razumijevanja 

Tri glavna elementa podržavaju razvoj vještina razumijevanja pročitanog: podučavanje vokabulara, aktivno čitanje i priprema predavača za podučavanje strategije. Učinkovito podučavanje razumijevanja studentima pomaže da postanu neovisni čitači koji čitanju pristupaju strateški i metakognitivno te su sposobni razviti, kontrolirati i koristiti različite strategije razumijevanja kako bi razumjeli ono što čitaju. Kako bi se postigao ovaj cilj, podučavanje razumijevanja mora početi što je prije moguće te bi trebalo biti eksplicitno, intenzivno i ustrajno te bi trebalo pomoći studentima da postanu svjesni organizacije teksta i motivirati ih na raznovrsnost u čitanju.

Timski rad

Učinkovit timski rad podrazumijeva sinergijski način rada sa svakom osobom posvećenom zajedničkom cilju. Timski rad maksimizira individualne snage članova tima kako bi dali sve od sebe. Jaki timovi napreduju zahvaljujući uvjerljivom smjeru (koji daje energiju članovima), snažnoj strukturi (prava kombinacija i broj članova, optimalno oblikovani zadaci i procesi te norme koje obeshrabruju destruktivno ponašanje i potiču pozitivnu dinamiku), podržavajućem kontekstu (sustav nagrada koji potiče dobru izvedbu, informacijaki sustav koji pruža pristup podacima potrebnim za rad, obrazovni sustav koji omogućuje usavršavanje i na kraju, ali ne manje važno, osiguravanje materijalnih resursa potrebnih za obavljanje posla kao što su financiranje i tehnološka podrška) i zajedničkom načinu razmišljanja (razvijanje zajedničkog načina razmišljanja među članovima tima voditelji timova mogu postići njegujući zajednički identitet i međusobno razumijevanje).

Prilagodljivost

Prilagodljivost je “meka vještina” koja znači da se lako prilagođavate promjenjivim okolnostima. Prilagodljivost je bitna jer tvrtke utemeljene na “starim načinima” uslijed razvoja novih tehnologije mogu imati poteškoća u nadmetanju s velikim igračima u svojoj industriji. Prilagodljiv pojedinac na radnom mjestu može držati korak s promjenjivim prioritetima, projektima, klijentima i tehnologijom. On je vješt u nošenju s promjenama na poslu, bilo da se radi o ažuriranju procesa ili radnom okruženju. Neke od bitnih vještina prilagodljivosti su kritičko razmišljanje, otpornost, način razmišljanja usmjeren na rast, suradnja i reagiranje na povratne informacije.

Organizacijske vještine

Organizacijske vještine su sposobnosti fizičke i mentalne organizacije i upravljanja vremenom koje vam omogućuju da ostanete usredotočeni na različite zadatke i učinkovito koristite svoje vrijeme, energiju, snagu, mentalni kapacitet, fizički prostor itd. kako biste postigli željeni ishod. Organizacija će vam omogućiti da ispoštujete rokove, smanjite stres, učinkovitije izvršavate svoje dužnosti i učinkovito koristite svoje resurse. Ako naučite kako poboljšati svoje organizacijske vještine, to može utjecati na vaš radni učinak, stoga morate znati što ovaj skup vještina podrazumijeva.

Upravljanje resursima

Upravljanje resursima učinkovito je razvijanje resursa organizacije kada su oni potrebni kroz proces planiranja unaprijed, izrade rasporeda i raspodjele resursa kako bi se učinkovitost maksimalno povećala. Upravljanje resursima usredotočeno je na optimizaciju i učinkovitost kako bi se poticala odgovornost za raspodjelu resursa potrebnih za uspjeh projekta.

Orijentacija nakon dolaska

Vještine nakon dolaska uključuju sposobnost osoblja i studenata da se učinkovito orijentiraju i pozicioniraju unutar novog institucionalnog i društvenog okruženja na institucijama domaćinima. Ove vještine uključuju procjenu, tumačenje i pravilnu reakciju na informacije koje se daju pristiglom osoblju i studentima u vezi s njihovim smještajem i akademskim aranžmanima.

Upravljanje stresom

Stres je način na koji ljudi fizički i psihički reagiraju na promjene, događaje i različite životne situacije. Premda ozbiljni događaji nisu česti, oni su u fizičkom i psihičkom smislu najintenzivniji. Ako situaciju tumačite negativno, vjerojatno ćete iskusiti stres – osjećat ćete se preplavljeno, pritisnuto ili izvan kontrole. Ljudi doživljavaju stres na individualan način i iz različitih razloga. Reakcija se u potpunosti temelji na vašoj percepciji incidenta ili situacije. Stres je negativno iskustvo, stoga je upravljanje tim osjećajem važno za uspjeh pojedinca. Sposobnost prepoznavanja stresa i njegovih učinaka važan je prvi korak u razvoju vještina upravljanja izvorom ovog problema. Dovoljno tjelovježbe i sna vrlo su važne strategije.

Rješavanje problema

Rješavanje problema proces je identificiranja problema, osmišljavanja mogućih rješenja i poduzimanja odgovarajućih radnji. Vještine rješavanja problema pomažu vam odrediti izvor problema i pronaći učinkovito rješenje. Iako se rješavanje problema često definira kao zasebna vještina, postoje druge povezane vještine koje pridonose ovoj sposobnosti, npr. aktivno slušanje, analitičko rasuđivanje, komunikacija, donošenje odluka itd. To je važna vještina za povećanje pouzdanosti članova tima, zaposlenika itd. Vještine rješavanja problema nisu samo vrlo korisne za izvršavanje zadataka, već i za poboljšanje vaših šansi da se uspješno pridružite željenim grupama i timovima.

 Odlučivanje

Vještine donošenja odluka su sve one vještine koje su vam potrebne da biste donijeli racionalnu odluku temeljenu na informacijama. Netko s dobrim vještinama donošenja odluka na poslu može procijeniti sve činjenice, razumjeti trenutno stanje tvrtke i njezine ciljeve te odabrati najbolji način djelovanja. Ova vještina može olakšati “brainstorming” s kolegama, odabir kandidata za radno mjesto, tumačenje marketinških trendova kako bi se utjecalo na strategiju tvrtke itd. Ovo je vrlo svestrana vještina jer donošenje odluka podrazumijeva velik broj različitih vještina, uključujući analizu, kreativnost, suradnju i vještine vođenja. Pametno odlučivanje zahtijeva pametne, racionalne odluke pri kojima se uzimaju u obzir sve činjenice, razumiju raspoloživi resursi i ciljevi te koje vode do praktičnih rješenja. Pametne odluke su one koje donose rezultate.

Kreativnost

Kreativnost je korištenje mašte ili originalnih ideja kako bi se nešto stvorilo. Također se naziva inventivnost. Kreativnost obuhvaća sposobnost smišljanja novih i originalnih ideja, poveznica i rješenja problema. Ona je ljudski poriv koji potiče otpornost, pobuđuje radost i pruža prilike za samoostvarenje. Čin kreativnosti može biti veličanstven i inspirativan, poput slikanja prekrasne slike ili osmišljavanja inovativne tvrtke. Ali ideja ne mora biti umjetnička niti mijenjati svijet da bi se smatrala kreativnom. Život svakodnevno zahtijeva domišljata i nova rješenja te u tom smislu gotovo svatko posjeduje određenu količinu kreativnosti. Kreativnost zahtijeva sposobnost promatranja stvari na nove načine ili iz druge perspektive te na taj način stvara nove mogućnosti ili alternative koje odražavaju ove alternativne perspektive.

Vještine inovativnosti i originalnosti

Vještine originalnosti obično su usmjerene na originalnu misao i znanje, što oslobađa potencijal i sastavni je dio stvaranja ideja. S druge strane, inovacija se koristi za pretvaranje vaše kreativne ideje u održivo rješenje. Inovacija je specifična funkcija poduzetništva, bilo u postojećim tvrtkama, javnim institucijama ili u nekom novom poslovnom pothvatu koji je netko pokrenuo u svojoj obiteljskoj kuhinji. Ona je sredstvo kojim poduzetnik stvara nove resurse koji stvaraju novac ili koje pak postojećim resursima povećava potencijal za stvaranje novca. Inovacija je metoda, uređaj, sustav koji se provodi. Kroz inovacije donosimo ideje u svijet kako bi one mogle ostvariti opipljiv utjecaj. Krajnji rezultat istinske inovativnosti je nešto što se može reklamirati kao proizvod ili usluga.

Konceptualne vještine

Konceptualne vještine su sposobnosti koje omogućuju bolje razumijevanje složenih scenarija i razvijanje kreativnih rješenja. One pojedincima omogućuju da kompliciranim zadacima i situacijama na studiju i radnom mjestu pristupe i riješe ih na niz različitih načina. Ove su vještine od posebne važnosti kada se pokušava osmisliti i razviti rješenja u vezi s teorijama, idejama i temama visoke razine. To su također vještine na koje se pojedinci oslanjaju kada pristupaju i izvršavaju složene akademske i druge zadatke koji zahtijevaju originalan i analitičan pristup.

Kritičko mišljenje

Kritičko mišljenje sposobnost je analiziranja činjenica i formiranja suda. Kritičko mišljenje samousmjereno je i samodisciplinirano razmišljanje kojim se na nepristran način pokušava rasuđivati na najvišoj razini. To je oblik emocionalne inteligencije i netko s vještinom kritičkog mišljenja može razmišljati jasno i racionalno kada situacija to zahtijeva. Pojedincima omogućuje da učinkovitije primjenjuju svoje vještine rješavanja problema i donošenja odluka. Ključne vještine kritičkog mišljenja su: analiza, interpretacija, zaključivanje, objašnjenje, samoregulacija, otvorenost i rješavanje problema.

Vodstvo

Vodstvo je radnja vođenja grupe ljudi ili organizacije, preuzimanje rizika i propitivanje postojećeg stanja kako bi se kolege, studenti, podređeni ili sljedbenici motivirali da učine nešto novo i bolje. Vođe postoje na svim razinama, oni usmjeravaju, motiviraju i pružaju jasnu sliku te ulijevaju povjerenje onima oko sebe. Važno je napomenuti da vođe pružaju inspiraciju, dok voditelji daju smjernice, što nije isto. Postoje četiri osnovna stila vodstva: autokratski, demokratski, laissez-faire i transformacijski. Dobar vođa treba imati integritet, samosvijest, hrabrost, poštovanje, empatiju i zahvalnost. Vođa treba nastojati iskoristiti svoj utjecaj za uklanjanje prepreka na putu prema uspjehu i učinkovito komunicirati i delegirati kako bi njegovi podređeni i sljedbenici mogli biti učinkovitiji i produktivniji.