Identificiranje/stvaranje znanstvenih/akademskih izazova/prilika za uspješno ispunjavanje zadataka mobilnosti

Akademski ili znanstveni izazovi i/ili prilike važni su poticaji koje koristimo za osmišljavanje i razvoj okvira i sadržaja rezultata koje želimo postići kao dokaza produktivnosti i uspjeha naših aktivnosti tijekom mobilnosti. To je obično povezano sa zadacima ili uputama koje smo primili prije putovanja i čini osnovu ili srž zadatka koji trebamo obaviti. Na ovaj izazov odgovaramo izvršavanjem sljedećih aktivnosti.

Identificiranje/stvaranje znanstvenih/akademskih izazova/prilika za uspješan razvoj budućih suradnji i zajedničkih istraživačkih projekata

Daljnja suradnja nakon mobilnosti sastoji se od aktivnosti kojima se održava i gradi kontinuiran i produktivan angažman na zajedničkim temama kao dokaz zajedničkog interesa koji je uspostavljen s kolegama i suradnicima tijekom mobilnosti. Pritom uspostavljamo i definiramo okvire i sadržaje koji su temelj za nastavak suradnje i rezultate koje želimo postići. Kako bismo ostvarili takvu suradnju, moramo izvršiti sljedeće aktivnosti.

Umrežavanje s ciljem objavljivanja radova tijekom i nakon mobilnosti

Umrežavanje s ciljem objavljivanja radova pruža važne prilike i resurse koji su nam potrebni kako bismo povećali broj objava. Ovaj resurs je uvijek bitan i može vam služiti do kraja vaše akademske karijere. Ovakve mreže vam trebaju služiti ne samo kako biste povećali broj objava, već i kao izvor inspiracije, inovativnih ideja, kreativne intelektualne energije i kao sustav produktivnosti. Kako biste izgradili takav sustav, trebate učiniti sljedeće.

Optimiziranje akademske interakcije tijekom mobilnosti

Uspjeh tijekom posjeta instituciji domaćinu u sklopu znanstvene ili akademske mobilnosti rezultat je naše aktivnosti, marljivosti, produktivnosti i interakcije tijekom posjeta. Učestalost i kvaliteta akademske interakcije tijekom takvog posjeta vrlo su važne za postizanje rezultata koji čine iskustvo mobilnosti uspješnim. Da bismo isplanirali i provodili najbolje aktivnosti za optimalan uspjeh, trebamo slijediti ove smjernice.

Prihvaćanje ili slaganje oko pitanja istraživačke etike i integriteta tijekom mobilnosti

Istraživačka etika i integritet osnovni su elementi planiranja i strukturiranja svakog istraživačkog projekta ili zadatka. Međutim, njihov sadržaj i provedba smjernica mogu se razlikovati od institucije do institucije. Važno je razumjeti što očekivati i koji će aspekti biti bitni pri planiranju takvih suradnji. Neke važne informacije i smjernice za razvoj istraživačke etike mogu se pronaći ovdje.

Pregovaranje i prevladavanje pravnih pitanja u istraživanju i izazova zaštite prilikom objavljivanja nakon mobilnosti

Znanstvene objave i intelektualno vlasništvo proizašlo iz istraživanja i suradnji često otvara važna akademska i pravna pitanja kao i pitanja intelektualnog vlasništva koja se trebaju riješiti i dogovoriti PRIJE početka takvih aktivnosti. Ovo je vrlo važno i kompleksno područje koje treba rješavati u suradnji s akademskim rukovodstvom vaše ustanove. Važne smjernice možete pronaći ovdje.

Ispunjavanje očekivanja tijekom mobilnosti (rezultati itd.)

Očekivanja prije posjeta u sklopu programa mobilnosti važna su jer nam pomažu u strukturiranju i planiranju naših aktivnosti. Da biste uspjeli učiniti ovaj aspekt mobilnosti produktivnim i učinkovitim, morate biti vrlo sigurni koja su vaša očekivanja od svakog pojedinog posjeta. Što želite postići? Što će vaš posjet učiniti uspješnim? Neke važne smjernice koje će vam pomoći u planiranju ovog aspekta mobilnosti mogu se pronaći ovdje.

Ispunjavanje vaših težnji (napredak u karijeri itd.)

Neovisno o tome je li naša akademska karijera na samom početku ili je već u punom zamahu, uvijek imamo ciljeve i ambicije koje želimo ispuniti. Znanstvene suradnje u sklopu projekata mobilnosti pružaju značajne alate i prilike koje možemo iskoristiti za realizaciju tih ciljeva. One nam pomažu u izgradnji karijere te je na svakom pojedincu da sam izgradi, razvije i strukturira svoja iskustva mobilnosti kako bi ona doprinijela ispunjenju karijernih ciljeva. Korisne smjernice i informacije o tome kako to postići nalaze se ovdje.