Etika

Etika ili filozofija morala bavi se sustavnom analizom, obranom i preporukom koncepata ispravnog i pogrešnog ponašanja. Tu se radi o pitanjima vrijednosti, a etika nastoji riješiti pitanja ljudskog morala definiranjem pojmova kao što su dobro i zlo, ispravno i pogrešno, vrlina i mana, pravda i zločin. Etika se također može odnositi na opću ljudsku sposobnost kritičkog mišljenja o općim etičkim problemima. Tri glavna područja proučavanja unutar etike koja su danas priznata su: metaetika (bavi se teorijskim značenjem i okvirima moralnih postavki i pitanjem kako se mogu odrediti vrijednosti istine (ako postoje)), normativna etika (bavi se praktičnim metodama određivanja moralnog smjera djelovanja) i primijenjena etika (bavi se pitanjima što je čovjek dužan (ili što mu je dopušteno) učiniti u određenoj situaciji ili u određenom području djelovanja).

Asertivnost

Asertivnost je vještina koja pojedincima omogućuje da se zauzmu za svoja ili tuđa prava na miran i pozitivan način, bez agresivnosti ili pasivnog prihvaćanja onog što je “pogrešno”. Asertivnost im omogućuje da djeluju u svom najboljem interesu, da se zauzmu za sebe bez nepotrebne tjeskobe. Izrazito asertivni pojedinci ne libe se braniti svoja stajališta i ciljeve niti pokušati utjecati na druge da shvate njihovo gledište. Otvoreni su i za komplimente i za konstruktivnu kritiku i ne negiraju prava drugih. Asertivnost se često smatra točkom ravnoteže između pasivnog i agresivnog ponašanja.

Predanost

Predanost je vještina ili čin vezanja (intelektualnog i/ili emocionalnog) za određenu ciljanu aktivnost, ideju ili sustav, obećanje ili angažman s iskrenom predanošću. Smatra se temeljem društvenog života. Ovdje vrlo važnu ulogu igraju tri elementa – motivacija, implicitna predanosi i razina osobnog razvoja.

Odgovornost

Odgovornost znači da radite ono što biste trebali raditi i prihvaćate rezultate svojih postupaka. Vaša odgovornost: nešto što se od vas očekuje da učinite. Biti odgovoran: raditi ono što biste trebali raditi. Prihvaćanje odgovornosti: suočavanje s posljedicama naših postupaka ili odluka. Posljedice su rezultati naših postupaka ili odluka. Odgovornost u jednom značenju riječi odnosi se na obvezu izvršavanja određenog zadatka ili pridržavanja pravila; odgovornost u drugom značenju riječi podrazumijeva odgovornost za ishod zadatka ili procesa. Odgovornost u prvom značenju riječi se nameće (obaveza), dok se u drugom značenju riječi prihvaća (moralno pitanje).

Kulturna tolerancija

U Deklaraciji o načelima tolerancije Ujedinjenih naroda tolerancija je definirana (članak 1.1) kao “poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje” kulturne raznolikosti i načina ljudskog bivanja. Kulturnom tolerancijom može se smatrati i sposobnost globalnih vođa da toleriraju i/ili upravljaju podređenima iz različitih kultura u cilju postizanja zajedničkih ili organizacijskih ciljeva. Tolerancija nije samo sinonim za poštovanje, ona također znači prihvaćanje i uvažavanje različitosti svjetskih kultura. Ona je katalizator koji otvara umove ljudi za razumijevanje drugih i prihvaćanje naših razlika kako bismo se međusobno nadopunjavali i pridonosili zajedničkom većem dobru.

Odanost

Odanost, opći pojam koji označava predanost ili osjećaj privrženosti osobe nečemu, pri čemu to može biti druga osoba ili skupina osoba, ideal, dužnost ili cilj. Odanost se obično doživljava kao vrlina, iako problematična. U svojoj srži ona se temelji na ustrajnosti u odnosu kojem je osoba postala intrinzično predana kao dijelu svog identiteta. Njezin paradigmatski izraz pronalazimo u bliskom prijateljstvu, kojemu je odanost sastavni dio, ali i mnoge druge vrste odnosa i veza nastoje poticati odanost kao aspekt pripadnosti ili članstva: obitelji je očekuju, organizacije ju često zahtijevaju, a države čine sve što mogu da je potaknu. Odanost je važna kvaliteta koja će vam omogućiti da razvijete snažniju emocionalnu povezanost s ljudima oko vas. Ona pomaže drugim ljudima da budu sigurni u vas jer znaju da se možete posvetiti nečemu i da ih nećete ostaviti na pola puta.

Integritet

Osobu s integritetom odlikuju poštenje i čvrsta moralna načela. Integritet podrazumijeva pouzdanost i nepotkupljivost do te mjere da osoba nije u stanju izdati povjerenje ili zanemariti odgovornost ili obećanje. Integritet podrazumijeva da osoba nije otvorena za korupciju. Takva je osoba pouzdana (ljudi se mogu osloniti na vas i na to da ispunjavate obećanja), lojalna (što je bitno kada je povezana s grupama ili organizacijama ili čak vašim idealima), iskrena, ima dobru prosudbu te pokazuje i zahtijeva poštovanje.

Poštovanje

Poštovanje znači da prihvaćate nekoga onakvim kakav jest, čak i kada je drugačiji od vas ili se ne slažete s njim. Na naše osobne definicije poštovanja utječu naša osobnost, emocije, sklonosti i kulturni kontekst. Poštovanje u vašim odnosima gradi osjećaje povjerenja, sigurnosti i blagostanja. Poštovanje ne mora doći prirodno – ono se uči. Ono podrazumijeva stav dubokog divljenja prema nekome ili nečemu potaknut njihovim sposobnostima, kvalitetama ili postignućima.

Tolerancija

Tolerancija je vrlina povezana sa sposobnošću podnošenja nelagode ili poteškoća nakon odluke ili čina dopuštanja suosjećanja ili popustljivosti prema uvjerenjima ili praksama koje se razlikuju ili su u sukobu s našim vlastitim. Ona je verzija zlatnog pravila koje kaže da ukoliko želimo da se drugi ponašaju pristojno prema nama, i mi se trebamo ponašati pristojno prema njima. Tolerancija je također pragmatična formula za funkcioniranje društva, kao što možemo vidjeti u sveprisutnim ratovima između različitih religija, političkih ideologija, nacionalnosti, etničkih skupina i drugih podjela “mi protiv njih”.