Výběrové řízení Erasmus+, Bilaterální dohody

28. 4. 2023

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení pro akademický rok 2023/24 na studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+ a v rámci Bilaterálních dohod.

Nyní je možné se hlásit na následující výjezdy: 

Program ERASMUS+ 

  • Studijní pobyty na letní semestr akademického roku 2023/24, Evropa, délka 1 semestr, min. 2 měsíce, stipendium na pobytové náklady 
  • Praktické stáže – Evropa, délka 2 – 12 měsíců, stipendium na pobytové náklady, realizace stáže nejdříve od 1. 7. 2023
  • Absolventské stáže – Evropa, přihlášku je nutné podat ještě v době studia, možnost vyjet je do 12 měsíců od ukončení studia, délka 2 – 12 měsíců, stipendium na pobytové náklady po dobu prvních 2 měsíců, realizace stáže nejdříve od 1. 7. 2023 
  • Krátkodobé stáže doktorských studentů – Evropa, 5 – 30 dní, stipendium na pobytové náklady, realizace stáže nejdříve od 1. 7. 2023

BILATERÁLNÍ DOHODY 

Na všechny výjezdy se můžete přihlásit v termínu 2. – 23. 5. 2023 

Písemný a ústní jazykový test proběhne v termínu 5.  – 16. 6. 2023 

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 30. 6. 2023 

Přípravný jazykový kurz AJ se bude konat v týdnu od 15. do 19. 5. 2023. Kurz bude otevřen dle zájmu studentů. Bližší informace a přihlášky (do 10. 5. 2023) na erasmus-outgoing@mendelu.cz 

Bližší informace k jednotlivým druhům výjezdů můžete též získat na erasmus-outgoing@mendelu.cz pro výjezdy v rámci programu Erasmus+ a na bilateral-outgoing@mendelu.cz pro výjezdy v rámci Bilaterálních dohod. Pro aktuální informace můžete též sledovat náš IG účet vyjed_s_omvi_mendelu.

Více aktualit

Všechny aktuality