Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της εργαλειοθήκης;

Η ηλεκτρονική εργαλειοθήκη κινητικότητας επιστημονικής συνεργασίας είναι μια ειδική διαδικτυακή διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα που επικεντρώνεται στη βελτίωση των ικανοτήτων διδασκαλίας και μάθησης για τη διεθνή κινητικότητα. Πρόκειται για έναν πολυλειτουργικό χώρο, η διαδραστική πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία πόρων ανοικτής πρόσβασης η οποία έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση των ικανοτήτων διεθνούς κινητικότητας των εκπαιδευτικών και των φοιτητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδει τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Η εργαλειοθήκη εστιάζει στη δεοντολογία, την επικοινωνία, τις ψηφιακές και μαθησιακές στρατηγικές, καθώς και στις σημαντικές ικανότητες καθ‘ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κινητικότητας. Η βασική γλώσσα είναι η αγγλική, αλλά η ίδια η εργαλειοθήκη έχει μεταφραστεί και στις γλώσσες των εταίρων του έργου δηλαδή γαλλικά, ελληνικά, κροατικά, γερμανικά και τσεχικά.

Θα θέλατε να αξιολογήσετε πώς βελτιώθηκαν οι ικανότητές σας; Κάντε αυτό το τεστ πριν και μετά τη χρήση της ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης και διαπιστώστε τη βελτίωση σας μετά την εκμάθηση!

Πώς να χρησιμοποιήσετε την εργαλειοθήκη;

Αναπτύξαμε μια εργαλειοθήκη κινητικότητας για να υποστηρίξουμε ακαδημαϊκούς, διοικητικούς υπαλλήλους, φοιτητές/τριες και άλλους/ες, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για διεθνή κινητικότητα. Περιέχει μια ποικιλία από θεωρίες, πρακτικούς οδηγούς και άρθρα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε.

Δείτε το παρακάτω βίντεο και θα βρείτε απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις.

Για ποιο λόγο υπάρχει η εργαλειοθήκη;

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση και να πλοηγηθώ στην εργαλειοθήκη;

Τι κάνω με τις πληροφορίες από την εργαλειοθήκη;

Σε ποιον απευθύνεται η εργαλειοθήκη;

Η εργαλειοθήκη δημιουργήθηκε για άτομα που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, καθώς απευθύνεται σε:

  • φοιτητές/τριες
  • ακαδημαϊκό προσωπικό
  • διοικητικούς υπαλλήλους
  • ενδιαφερόμενους

This toolkit is an output of the project WITEA-ID (Weeks of International Teaching – Inclusive and Digital), which is funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission. The aim was to bring an innovative approach to internationalization in higher education in the digital environment. More information about the project is at https://witea-id.eu/.

Loga WITEA-ID