K čemu tento toolkit slouží?

Mobilitní e-toolkit vytvořený na základě vědecké spolupráce je odborná interaktivní internetová platforma zaměřená na posilování výukových a studijních kompetencí souvisejících s mezinárodní mobilitou. Je to multifunkční prostor a interaktivní platforma umožňující volný přístupem k online zdrojům navržená tak, aby umožnila zlepšování kompetencí vysokoškolských pedagogů a studentů v souvislosti s mezinárodní mobilitou. Toolkit je navržen tak, aby přinášel okamžité, ale i dlouhodobé výsledky. Zaměřuje se jednak na oblast Etiky, Komunikace, Digitálních dovedností a Strategie učení, dále pak na důležité kompetence seskupené dle fáze výjezdu. Hlavním jazykem je angličtina, ale samotný toolkit byl přeložen i do jazyků partnerů projektu jako je francouzština, řečtina, chorvatština, němčina a čeština. Použitý materiál pochází z Open Educational Resources (OER), což jsou výukové a výzkumné materiály v jakémkoli formátu, které se nacházejí ve veřejné doméně nebo podléhají autorským právům, které byly vydány na základě otevřené licence, umožňuje bezplatný přístup, opětovné použití, přizpůsobení a redistribuci ostatními. 

Chcete zjistit, nakolik jste posílili své kompetence? Vyplňte sebehodnotící dotazník předtím a následně i poté, co toolkit využijete ke studiu, a zjistíte, jakého pokroku jste dosáhli! 

Jak toolkit používat?

Mobilitní toolkit jsme vyvinuli k podpoře akademiků, administrativních pracovníků, studentů a dalších osob v oblasti jejich kompetencí souvisejících s mezinárodní mobilitou. Obsahuje výběr z již existujících teorií, praktických rad a článků, které byly vybrány jako nejužitečnější v době projektu. Existuje několik způsobů, jak jej používat. Shlédněte krátká videa níže a získáte odpovědi na následující otázky.    

K čemu toolkit slouží?

Jak se k toolkitu dostanu a jak se v něm můžu pohybovat?

Jak se získanými informacemi naložit?

Komu je toolkit určen?

Toolkit byl vytvořen pro každého, kde chce posilovat své kompetence, jako jsou například:

  • studenti
  • akademici
  • administrativní pracovníci
  • další zainteresované osoby

This toolkit is an output of the project WITEA-ID (Weeks of International Teaching – Inclusive and Digital), which is funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission. The aim was to bring an innovative approach to internationalization in higher education in the digital environment. More information about the project at https://witea-id.eu/.

Loga WITEA-ID