Digitální dovednosti

Digitální dovednosti jsou definovány jako schopnost objevovat, hodnotit, používat, sdílet a vytvářet obsah pomocí digitálních médií autonomním a strategickým způsobem. V dnešní době se rozvoj digitálních dovedností stal klíčovým prvkem pro řadu vědců, lékařů-praktiků a tvůrců strategie po celém světě, protože požadované digitální dovednosti na pracovišti se neustále rozvíjejí a společnosti očekávají, že jejich zaměstnanci je budou znát. Tyto dovednosti jsou navíc zásadní pro zajištění schopnosti občanů plně se zapojit do dnešní stále více digitalizované společnosti.

Efektivní využití digitálního prostředí

Provozní dovednosti

Provozními dovednostmi se rozumí schopnost používat různá digitální média, zařízení a aplikace k provádění praktických úkonů a rozpoznávání online prostředí, schopnost navigovat a oreintovat se v nich. Příkladem je ovládání internetového prohlížeče, online vyhledávače, online formuláře a dokumenty.

Cloud computing

Data science

Build an e-Learning website with LearnWorlds-I

Build an e-Learning website with LearnWorlds-II

Microsoft Excel – Improve your skills quickly

How to Make an Online Community Platform

GCP – Google Cloud Platform Concepts

How to properly present PowerPoint slides in Zoom

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

Google slides

Basic Computer Skills – Skills To Help You Succeed

Basic Computer Skills – Skills To Help You Succeed (excell)

Open Virtual Mobility moocs

Educate -it – University of Utrecht

Quizizz

Kahoot

Tutorial Name: Hello Codi!

Tutorial Name: Android, Where’s My Car?

Tutorial Name: Mole Mash

Tutorial Name: Colored Dots

Tutorial Name: LEGO EV3 Tilt-to-Drive Tutorial

Development and validation of the Internet Skills Scale (ISS)

The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review

Improving digital skills for the use of online public information and services

Primary School Children’s Internet Skills:
A Report on Performance Tests of Operational, Formal,
Information, and Strategic Internet Skills

Formální dovednosti

Formální dovednosti jsou definovány jako schopnost zvládnout speciální strukturu digitálních médií. Tyto struktury jsou často označovány jako hypermédia, tedy nelineární médium informací, které zahrnuje grafiku, zvuk, video, prostý text a hypertextové odkazy. Na rozdíl od konvenčních médií se na digitálním prostředí a zejména na internetu uživatelé nemohou pohybovat pouze vpřed, ale i vzad a do neznámých míst. Například pomocí hypertextových odkazů, zachování pocitu umístění při přístupu na webové stránky, surfování na internetu a otevírání výsledků vyhledávání.

Working with compters to create opportunity

Digital Twin : A Comprehensive Overview

Interactive Online Teaching with Demo

How to properly present PowerPoint slides in Zoom

Google slides

Basic Computer Skills – Skills To Help You Succeed

Open Education: Information / Digital Literacy & Research Skills – Virginia Tec

Open Virtual Mobility moocs

Educate -it – University of Utrecht

Quizizz

Kahoot

Tutorial Name: Android, Where’s My Car?

Tutorial Name: Mole Mash

Tutorial Name: Colored Dots

Tutorial Name: LEGO EV3 Tilt-to-Drive Tutorial

Informační dovednosti

Informační dovednosti znamenají schopnost vybrat si konkrétní vyhledávací systém nebo digitální místo uchovávající informace, formulovat vyhledávací dotazy zaměřené na informační problém, vybrat ten nejrelevantnější výsledek a následně vyhodnotit informační zdroje. Příkladem je správný výběr vyhledávače v prohlížeči, vyhledání informace pomocí správných klíčových slov, identifikace nejrelevantnějších poskytnutých zdrojů a vyhodnocení důvěryhodnosti zjištění.

Data science

Computing with confidence, getting job skills, and staying safe online

Digital Twin : A Comprehensive Overview

Smart eLearning Content Development Course for All

Learning Microlearning

How to Make an Online Community Platform

GCP – Google Cloud Platform Concepts

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

MIT Open Courseware

Open Education: Information / Digital Literacy & Research Skills – Virginia Tec

Open Virtual Mobility moocs

Educate-it/ University of Utrecht

Účel použití digitálního prostředí

Digitálně-komunikační dovednosti

Dovednosti v oblasti digitální komunikace znamenají schopnost využívat digitální média a ICT k navázání komunikace a spolupráce s ostatními v digitálním prostředí a zajistit, aby byl význam vyjádřen efektivně. Příkladem je efektivní přenos myšlenek pomocí různých médií a online formátů.

Computing with confidence, getting job skills, and staying safe online

How to Create an Online Course: The Official Udemy Course

How To Create and Record Online Courses

How to Make an Online Community Platform

Smart eLearning Content Development Course for All

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

Basic Computer Skills – Skills To Help You Succeed

Developing Online/Hybrid Learning Models for Higher Education Programs

Digital Literacy: A Prerequisite for Effective Learning in a Blended Learning Environment?

Open Virtual Mobility moocs

Ablconnect – Harvard University

Digi Guide

Social Content Curation for Learning Communities

Social Learning Strategy Framework

Dovednosti tvorby digitálního obsahu

Dovednosti tvorby digitálního obsahu jsou ty, které jsou schopny používat digitální média ke generování nového příp. dříve neznámého obsahu, upravovat, integrovat a blíže určovat již známé myšlenky novým způsobem a transformovat tyto myšlenky do produktu, služby nebo procesu, které jsou v rámci konkrétní domény považovány za nové. Příkladem je využití ICT nástrojů a médií k vytváření nápadů, prezentaci tématu nebo získávání názorů lidí.

Working with compters to create opportunity

Build an e-Learning website with LearnWorlds-I

Build an e-Learning website with LearnWorlds-II

How To Create and Record Online Courses

Digital Twin : A Comprehensive Overview

Online Teaching Course: Basics of Teaching Online

How to Make an Online Community Platform

Smart eLearning Content Development Course for All

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

How to properly present PowerPoint slides in Zoom

Google slides

Open Virtual Mobility moocs

Ablconnect – Harvard University

Educate -it – University of Utrecht

Quizizz

Kahoot

Tutorial Name: Hello Codi!

Tutorial Name: Android, Where’s My Car?

Tutorial Name: Mole Mash

Tutorial Name: Colored Dots

Tutorial Name: LEGO EV3 Tilt-to-Drive Tutorial

Strategické dovednosti

Strategické dovednosti jsou definovány jako schopnost využívat digitální média a síťové zdroje k dosažení konkrétního osobního nebo profesního cíle. Přestože strategické dovednosti budou jen stěží záviset pouze na operačních a formálních dovednostech, společně s informačními dovednostmi slouží jako prostředek k dosažení konkrétního cíle vlastní iniciativou. Aby někdo získal strategické dovednosti, musí mít vysoký stupeň informačních dovedností, být kritický a analytický. Příkladem je využití internetu tím, že se budete orientovat na konkrétní cíl, vyhodnotíte své možnosti (např. hypermédia), podniknete správné kroky k dosažení tohoto cíle a získáte výhody, které z toho plynou.

Computing with confidence, getting job skills, and staying safe online

Teaching Online: Mindset & Strategies for Instructor Success

Online Course Crash Course: Win at Teaching Online Courses

Learn How To Create An Online Course In 10 Days. Unofficial

Online Teaching Course: Basics of Teaching Online

How to Make an Online Community Platform

Smart eLearning Content Development Course for All

Learning Microlearning

Conducting High Engagement Smart Tutorials For Your Students

How to properly present PowerPoint slides in Zoom

Functions of digital learning within the international mobility programme – perspectives of university students and staff from Europe

Developing Online/Hybrid Learning Models for Higher Education Programs

Digital Literacy: A Prerequisite for Effective Learning in a Blended Learning Environment?

MIT Open Courseware

Open Virtual Mobility moocs

Ablconnect – Harvard University

Educate -it – University of Utrecht

Erasmus+ project culture & languages for all

6 Questions to Consider When Developing an Annual Learning Strategy

Immigrant Women: Paths to Employability

Inquiry Cycle

Social Content Curation for Learning Communities

Social Content Curation for Learning Communities

The Flexible Classroom, HEQCO keynote by Susan McCahan, UofT

Ubercommunity model

Teaching Large Classes: Discussion

Digi Guide