Mobility vysokoškolského vzdělávání podporují fyzickou a „smíšenou“ mobilitu studentů vysokých škol v jakémkoli studijním oboru a stupni (krátkodobý, bakalářský, magisterský a doktorský stupeň). Studenti mohou buď studovat v zahraničí na partnerské vysoké škole, nebo absolvovat stáž v podniku, výzkumném ústavu, laboratoři, organizaci nebo jiném relevantním pracovišti v zahraničí.

Mobility podporují i vysokoškolské pedagogické a administrativní pracovníky, aby se účastnili aktivit profesního rozvoje v zahraničí. Tyto aktivity mohou sestávat z výuky i školení (jako je job shadowing, pozorování, školicí kurzy).

Erasmus, založený v roce 1987, je program EU pro vzdělávací mobilitu, jehož cílem je „podpora vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě“. Jinými slovy, poskytuje možnosti studia v zahraničí pro více než 4 miliony Evropanů. Cílem programu Erasmus je podpořit růst zaměstnanosti, sociální spravedlnost a začlenění v Evropské unii. Je základní složkou strategie Evropa 2020 pro růst. Program Erasmus+ posiluje podporu nabízenou účastníkům mobilitních aktivit při zlepšování jejich cizojazyčných kompetencí před a během pobytu v zahraničí, včetně grantu na jazykovou podporu pro účastníky.

Chcete-li studovat v zahraničí s Erasmus+, musíte být zapsáni do studia na vysoké škole. Pro studenty prvního cyklu je potřeba být minimálně ve druhém ročníku studia. Obecně platí, že účastníci projektů Erasmus+ musí mít sídlo v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu.

Erasmus+ takové příležitosti přináší všem – studentům, zaměstnancům, stážistům, učitelům, dobrovolníkům a dalším. Nejde jen o Evropu nebo Evropany – s programem Erasmus+ mají lidé z celého světa přístup k příležitostem. Studiem v zahraničí s Erasmus+ si můžete zlepšit své komunikační, jazykové a interkulturní dovednosti, které si budoucí zaměstnavatelé vysoce cení. Erasmus+ umožňuje internacionalizaci vzdělávání, odborné přípravy, využití digitálního učení a podporuje vytváření flexibilních vzdělávacích cest v souladu s potřebami a cíli studentů. Nástroje by také měly zlepšit srovnatelnost a přenositelnost dovedností, kompetencí a kvalifikací přes hranice státu a umožnit studentům a pracovníkům volný pohyb za účelem učení nebo práce.

Jako studenti programu Erasmus+ jste osvobozeni od poplatků za výuku, registrací, zkoušky, přístupu do laboratoří nebo knihoven přijímající instituce. Stále mohou platit poplatky za pojištění, členství ve studentských odborech apod. Kolik utratíte každý měsíc závisí na tom, ve kterém městě a zemi budete bydlet. Životní náklady ve východní Evropě jsou ve srovnání s cenou pokojů v Londýně poměrně nízké. Udělejte si dopředu malý průzkum o cenách nájmu, jídla a dopravy ve vybraném městě. Jakmile přijedete do svého nového města, je dobré si každý týden dělat poznámky z Vaši útratu. Pak si jednoduše stanovte denní/týdenní/měsíční rozpočet a pokusit se ho dodržet. Tímto způsobem budete vědět, že v polovině měsíce nebudete utrácet příliš a nebudete úplně bez peněz.

Obecně platí, že účastníci projektů Erasmus+ musí mít sídlo v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu. Organizace ze zemí mimo EU se mohou zúčastnit vybraných akcí programu Erasmus+. V kontextu programu Erasmus+ se tyto země označují jako „nepřidružené třetí země (partnerské země)“. Nejnovější úplné podrobné informace bude mít váš koordinátor programu Erasmus na univerzitě.

Nejlepší bude kontaktovat svého koordinátora na Zahraničním oddělení vaší univerzity, který vám poskytne podrobné informace a pokyny, jak se k této skvělé příležitosti připojit a zároveň zlepšit své kompetnece, profesní a osobní dovednosti.

Přestože je Erasmus studijní program, nabízí řadu příležitostí k osobnímu a akademickému růstu a zkušeností. Je však možné z různých důvodů o tyto příležitosti přijít. Pokud v programu neuspějete, nezískáte za výjezd žádné kredity ECTS. Většina evropských univerzit má úspěšnost 50 %. Zkontrolujte si systém hodnocení v přijímací univerzitě. Systém hodnocení, zkouškové atd. se budou lišit od vaší domovské instituce. I Vaše univerzita určitě disponuje podpůrnými služebami, které vám pomohou k úspěchu při mobilitě. Pečlivé plánování a pečlivost jako taková vám pomohou uspět ve vaší mobilitě Erasmus.

Velmi důležitým aspektem, jak z Erasmu vytěžit maximum, je dobré plánování před odjezdem. Ujistěte se, že máte jasné cíle, kterých chcete dosáhnout. Radost, zkušenost, studium, profese, kariéra, … na tom nezáleží! Snažte se nenechat vše náhodě. Mluvte s mnoha lidmi, čtěte a hlavně si splňte své vlastní sny! Zde je několik zajímavých zdrojů, které vám pomohou dostat se do procesu.

https://erasmusu.com/en/erasmus-blog/my-erasmus-experience-tips-and-advices-8502

https://erasmusu.com/en/erasmus-blog/erasmus-tips/15-tips-to-get-the-most-out-of-your-erasmus-1069673

  1. Zapište si všechny své termíny, bývá jich poměrně dost a neměli byste je minout.
  2. Plánujte včas. Zapiště se do kurzů/stáží, zajistěte si ubytování i cestu do destinace co nejdříve to půjde. Nejsou to věci na poslední chvíli.
  3. SETKEJTE SE S CO NEJVÍCE LIDMI.
  4. CESTUJTE, JAK MŮŽETE (není to tak snadné během stáže, ale nic není nemožné).
  5. V případě Erasmus studiium NEignorujte své kurzy/předměty.
  6. Zůstaňte na prázdniny. I když se mnoho lidí vrátí ke svým rodinám, vždy stojí za to zažít, jak různí lidé slaví stejné věci (například Vánoce).
  7. Mějte motto „Jednota prostřednictvím rozmanitosti“. Je to hlavní myšlenka výměnných programů a díky tomuto způsobu myšlení se s ním můžete seznámit.
  8. Mějte oči otevřené pro cokoliv nového – zvláště pro něco, co byste nemohli dělat ve své domovské zemi – ale nastavte si meze. Pít příliš mnoho polské vodky je vždy špatné rozhodnutí.
  9. Nespěchejte na nové věci, kvalita před kvantitou (je třeba zvážit spolu s bodem b. a c.)
  10. Vždy si uvědomujte, že Erasmus jednou končí, deprese po Erasmu je hned za rohem. Mobilita je však životní styl, takže byste nikdy neměli přestat hledat podobné zážitky.