Navazování a efektivní fungování skupinových i individuálních vztahů a interakcí v cílových zemích.

Je dobře známo, že skupiny jsou potenciálně velmi efektivní při akademických a výzkumných aktivitách – z hlediska výuky, učení a výzkumu. Ale skupiny potřebují správné a zdatné řízení a spolupráci všech k tomu, aby byly úspěšné. Skupiny také vytvářejí velmi příznivé prostředí pro navazování nových vztahů pro produktivní koncepční a plánovací činnosti. Je důležité být na tuto zkušenost připraven! Zde naleznete velmi užitečné informace pro zajištění efektivního a úspěšného fungování skupiny a efektivních výstupů.

Sociální angažovanost a asimilace do společnosti.

Zapojení a asimilace do nového a někdy složitého sociálního prostředí je očekávaná zkušenost při návštěvě jiných akademických institucí na mobilitách. Společenská angažovanost v novém prostředí může mít mnoho podob a stylů a postavit před vás mnoho různých výzev. V tomto procesu budou také testovány vaše současné úrovně znalostí a kompetencí až na samotnou hranici. Využijte tuto příležitost k růstu a zajistěte si optimální přínos z této nové zkušenosti.

Orientace v místním regionu a plánování návštěv míst a turistických atrakcí v cílových zemích.

Poznání místního prostředí je účinný způsob, jak zlepšit zážitek z pobytu na novém místě. Je také užitečné se zorientovat a získat představu o možnostech, které vaše prostředí nabízí, abyste z návštěvy a zážitku vytěžili to nejlepší. Toto poznání se může týkat místních aktivit, vlastních preferencí a také zajímavostí, kterými je region známý. Samozřejmě primárním cílem tohoto poznání by vždy mělo být zlepšení vašeho pohodlí v nové destinaci, abyste si zajistili úspěšný a nezapomenutelný zážitek. Zde najdete několik užitečných informací.

Vyhledání a nákup normálního vybavení k zajištění životních a studijních potřeb a potravin.

Nákup běžného zboží a služeb pro pohodlné a zdravé pokrytí každodenních potřeb je základním základem pro zajištění produktivní a úspěšné mobility. Běžné věci jako jídlo, toaletní potřeby a základní psací potřeby jsou nepostradatelné. Zajistěte snadný a rychlý přístup k těmto nástrojům, které by vám měly zpříjemnit život.

Pochopení společenských konvencí a neformálních institucí v cílových zemích pro optimální přínos mobility.

Adaptace na nové prostředí v hostitelské instituci bude vyžadovat některé důležité kroky. Znalost stávajících místních konvencí, kulturních zvyklostí a hodnot bude nezbytná pro úspěšné vytvoření co nejlepšího zážitku z mobility. Bude důležité vědomě se snažit získat více informací a pokusit se společensky začlenit. Věřte si a skočte do toho! Zde najdete několik užitečných tipů a rad, jak přežít.

Přizpůsobení se kultuře výuky a učení studentů v příjímací instituci.

Akademické prostředí se mezi jednotlivými institucemi tak dramaticky neliší, ale administrativní postupy spojené s akademickým procesem a výukovým a studijním prostředím mohou někdy způsobit zmatek. Připravte se na různé kulturní, administrativní, společenské a akademické adaptace. Zde najdete nějaké návrhy a rady.

Posouzení dostupných zdrojů k dokončení daných úkolů.

Dovednosti v oblasti plánování a řízení finančních a jiných zdrojů jsou velmi důležité pro to, aby bylo zajištěno, že zdroje, které máte k dispozici, zajišťují optimální průběh mobility v hostitelské instituci. Zdroje dostupné pro mobilitu jsou obvykle založeny na vzorci a jako takové jsou velmi přísně řízeny. V tomto smyslu je důležité vědět, že plánování přípravy, monitorovací činnosti a případné sladění zdrojů při zpětném podávání zpráv ve vaší domovské instituci jsou základními činnostmi. Zde můžete najít velmi užitečné informace, které vám pomohou uspět v tomto procesu.

Dodržování etických pravidel a kodexů dobré praxe při absolvování mobility.

Aby bylo zajištěno, že vysoké standardy poskytování akademické kvality, výuky a učení, profesionálního chování, zapojení učitelů a studentů, kvalitní vzdělávací zkušenosti atd. budou vždy převažovat, je důležité seznámit se s etickým kodexem, který bude uplatňován ve vašem angažmá. Zejména při výuce v akademickém prostředí a ve výzkumném prostředí jsou tyto požadavky etického kodexu poměrně přísné. Zde najdete příslušné informace.