Rozvoj vhodných metod výuky a učení pro danou situaci.

Každá příležitost k výuce a studiu v hostitelské instituci vyžaduje vlastní vývoj a způsob, jakým bude zprostředkována. Jedná se o výukovou a vzdělávací akci, proto je třeba, aby splňovala požadavky kladené na tento druh činnosti. Sdělení, struktura, obsah, výukové aktivity a hodnocení takové učební aktivity musí být precizní, aby splňovalo požadavky. Zjistěte, co by se mělo udělat.

Přizpůsobení se kultuře výuky a učení studentů v přijímací instituci.

Studentské komunity na celém světě mají od každé instituce svá očekávání, vlastní kulturu učení, výzkumu a zapojení se do komunity, stejně jako své zvyky týkající se interakce s akademickým procesem. Patří sem docházka do hodin, aktivity ve třídě a chování ve skupině. Pro optimální efektivnost by se měl návštěvník do této kultury začlenit. Zjistěte, jak se na to připravit.

Rozvoj vlastního rozvrhu výuky a učení v přijímací instituci.

Plánování rozvrhu výuky a studia je důležitý způsob, jak optimalizovat efekt cyklu přednášek, které budete nabízet. Důležité bude nejen načasování, ale také pořadí přednášek a jejich propojení s možnostmi hodnocení. Optimalizace efektu každé přednášky a také celé série je důležitým způsobem, jak zajistit maximální přínos a dopad. Důležitými nástroji jsou dobrá komunikace a zaměření se na cíle. Získejte několik skutečně praktických pohledů na tuto problematiku.

Posouzení vlastních dostupných zdrojů k dokončení úkolů.

Plánování a využívání zdrojů je důležité, protože umožňuje jejich maximální využití. Patří sem rozhodování o výdajích na zdroje, plánování nákupů, náklady na důležité položky a také plánování denních výdajů. Rovněž je důležité pochopit, jak můžete dostupné zdroje rozšířit pomocí dovedností, jakými jsou vyjednávání, rozhodování, plánování atd. Podívejte se, jak to může skutečně efektivně fungovat.

Rozvíjení vazeb a kontaktů pro úspěšné dokončení úkolů v přijímací instituci.

Zakládání a budování partnerských skupin zaměřených na váš výzkum, společenských, osobních nebo akademických zájmových skupin je velmi účinnou a důležitou aktivitou, která podněcuje vytváření kontaktů a následně i výzkumných skupin. Naučte se získávat dovednosti, jak takové skupiny zakládat a jak vytvářet zájem vrstevníků o setkávání a rozvíjení síly kolektivního učení a myšlení pro budování silnějšího, vlivnějšího, úspěšnějšího a potenciálně lukrativního potenciálu aktivit s příslušnými a vhodně orientovanými kompetentními lidmi pro budoucí vědeckou a výzkumnou kariéru. Naučte se rozpoznávat, kontaktovat, zapojovat a rozvíjet přidanou hodnotu a přínos takových lidí pro vaši vědeckou a výzkumnou kariéru.

Získání přístupu ke špičkovým vědcům/názorovým lídrům za účelem rozšíření vlastních sítí kontaktů a odborných znalostí.

Špičkoví vědci a učenci jsou velmi důležitým zdrojem informací na akademické dráze výzkumných pracovníků i studentů. Mohou poskytnout velmi užitečné a důležité poznatky, rady a pohledy na cesty a opatření, kterými je třeba se řídit, abyste dosáhli svých cílů. Pečlivě vybraní vědci nebo osobnosti s významným názorem mohou také nabídnout velmi dobré rady ohledně možných budoucích důležitých výzkumných témat a námětů, na kterých můžete pracovat a kolem kterých můžete vytvářet své kontakty.

Setkání s kolegy ve vlastním oboru k diskusi a rozvoji příležitostí ke spolupráci.

Zakládání a budování zájmových skupin zaměřených na váš výzkum, společenských, osobních nebo akademických zájmových skupin je velmi účinnou a důležitou činností, která podněcuje vytváření vazeb a posléze i vědeckých skupin. Získejte dovednosti, jak takové skupiny zakládat a jak rozvíjet zájem vrstevníků o setkávání a rozvíjení potenciálu kolektivního učení a myšlení pro vytváření silnějších, vlivnějších, úspěšnějších a potenciálně výdělečných aktivit s vhodnými a vzájemně propojenými kompetentními lidmi pro vaši budoucí vědeckou a výzkumnou kariéru. Naučte se vyhledávat, oslovovat, získávat a rozvíjet hodnoty a přínos takových lidí pro vaši vědeckou a výzkumnou kariéru.

Překonávání jazykové bariéry v přijímacích institucích.

Osvojení si dovednosti a schopnosti překonávat bariéry způsobené různými jazyky je velmi důležité pro rozšíření sféry vašeho vlivu a možnosti sdělovat myšlenky, názory a teorie. Mluvení společným jazykem je také tím nejdůležitějším způsobem budování důvěry a porozumění a zároveň možností, jak šířit společné znalosti mezi další lidi. Jde o důležitou dovednost, která vám pomůže přizpůsobit se v situacích, v nichž se mluví cizími jazyky. Zjistěte, jak na to.

Orientace v akademické práci a vztazích v cílové instituci.

Pokud jde o akademické obory, každá akademická instituce má své vlastní oblasti zájmu, na které klade důraz. Je důležité se této oblasti zájmu přizpůsobit, aniž byste se zřekli vlastního zájmu a zaměření. Získáte si takto zájem hostitelských studentů i vědců, což může být důležité také pro budování vašeho vlivu a navázání kontaktů se špičkovými vědci a dalšími kolegy. Pečlivě si vše promyslete a tyto dovednosti natrénujte. Podívejte se, jak na to.

Orientating myself in surviving in society outside the academic environment in the destination country

Social engagement and interaction are very important components to ensure a successul and satisfactory mobility experience. Since the host university is often not a well-known environment, it is very important to develop suitable and effective skills and competences to get aquainted with and become functional in the new environment. To do this effectively, it is important to start by orientating oneself for life in the new environment. Get some ideas here.

Understanding social conventions and informal institutions in destination countries for optimum mobility experience

Social conventions are very important institutions that teaches and informs one concerning the habits, rules and preferences in the way a society functions and structures its dynamic relationships. Shows what is considered „good manners and acceptable behaviour“. Successful mobilities have as foundation the ability to adhere to and support such conventions in society and the academic community, and promote a satisfying and rewarding mobility experience. Get guidance here.

How to deal with academic environment in the destination institutions and countries

Like any social institution, universities consist of people that often come from very different social, economic and cultural backgrounds. The have their own unique dynamic composition, conventions and constitutions, creating institutions with a very specific functioning, vision and expectations of what they would like to achieve. Being a visitor at such an institution creates many opportunities to grow in our understanding of societies and their unique way and structure of academic life and the way they engage with and pursue their expectations and outcomes. As a visiting mobility scholar it is important to become as efficient as possible very soon in such new academic environments. See how here.

How to deal with society and social life outside the academic environment in destination institutions and countries

Life at visiting universities always include contact with and participation in social and friendship activities outside the university environment. This not only enriches the sustenance experience of the place but, more often than not, can lead to the building of lasting friendships and relationships that create strong collaborative and ongoing productive actions and events. This again emphasizes the importance of students and staff purposefully engaging with the social surroundings at host institutions to create a lasting positive mobility experience. Get information here.

Planning and managing travel and accommodation needs in destination countries

The newness and strange environment associateds with an international mobility travel often demands careful consideration and planning to ensure that the necessary tasks are completed and the demands of the mobility met, so that there will also be time and resources to complete other rewarding activities to create a generally pleasureable mobility experience. Get it right by getting some ideas here.

Financial management and budgeting to meet mobility requirements with the available mobility funding

Financial and other resource planning and management skills are very important to ensure that the resources that are made available to you reach as far as possible to optimize the mobility experience at the host institution. Normally the resources made available for the mobility are based on a formula and are very strictly managed as such. In this sense it is important to know that preparation planning, monitoring activities and the eventual reconcilliation of the resources when reporting back at your home institution, are essential activities. You can find very useful information here to assist you in succeeding with this process here.

Generally creating a rewarding mobility experience for myself

So you have been rewarded with the opportunity to go on a mobility! Well Done! But now it’s important to remember that YOU determine the quality of your mobility experience. You have the opportunity to decide what you wish to do and how you would like to complete your mobility assignment. This calls for carefull planning and decision making. Go here for some ideas.

Effective communication skills (language skills, conflict management, social interaction, etc.)

The demand for good communication skills and competences is fundamental to the success of any mobility. This is the way that correct and solid understanding is established. These are skills and competences that can be acquired. See here to get some ideas how.

Developing and following definite learning strategies in the mobility (innovation and originality skills, critical thinking, post arrival orientation, etc.)

Every mobility task and assignment demands a particular strategy and way of applying critical thinking, a sense of originality and some definite learning strategies for optimum success. This means different skills and competences to achieve important milestones or complete tasks. See here for some ideas.

Sufficient support levels (for successful completion of mobility)

The complexity, expectations and administrative demands associated with mobilities call for very effective and supportive structures to ensure that the objectives of such mobilities are met. For the student or staff member and the institutions involved. Such support should include anything from administrative and study support to personal growth support and guidance. Some ideas for such support mechanisms can be found here.

Essential guidance and leadership (to meet objectives of mobility)

Academic guidance and leadership for successful mobility achievement and experience is essential. The skills and competence for academic enquiry and understanding while writing and reporting on academic assignments are very important. These competences are considered career building blocks for further development. They are also very important for growing academic conceptualizing skills and competences to allow the student to develop more sophisticated learning strategies and competences. Get some ideas for such skills here.